Bij APCOA geloven we dat het onze verantwoordelijkheid is om als bedrijf op innovatieve en duurzame manieren te groeien en te ontwikkelen. Wij verbinden parkeren, mobiliteit en stedelijk leven met elkaar. Wij zijn een integraal onderdeel van het stedelijk ecosysteem en streven ernaar bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot, het behoud van hulpbronnen en de verbetering van de levenskwaliteit.

Daarom hebben wij een groepsbreed ESG-initiatief geïntroduceerd en een Group Director ESG aangesteld om onze activiteiten rond de drie hoofdpijlers snel vooruit te helpen:

Milieu

APCOA heeft voor de hele APCOA-groep toegezegd om de Scope 1, 2 en 3 emissies te meten, berekend volgens het Greenhouse Gas Protocol. Hiervoor werken we samen met First Climate. In de toekomst zullen we jaarlijks verslag uitbrengen over onze voortgang ten opzichte van onze CO2-reductiedoelstellingen en de bijbehorende initiatieven die we hebben genomen op onze weg naar netto nul.

Social

Onze mensen zijn onze business, en we zijn er trots op dat we collega's met uiteenlopende achtergronden en ervaring in dienst hebben. Om een aantrekkelijke werkomgeving te bieden en te garanderen, hebben wij een groepsbreed beleid inzake sociale aspecten ingevoerd dat de vijf pijlers omvat: mensenrechten, moderne slavernij, duurzame werkomgeving, arbeidsverhoudingen en ondersteuning van de lokale gemeenschappen die wij bedienen.

 

Bestuur

APCOA heeft een uitgebreide reeks richtlijnen, beleidslijnen en normen voor corporate governance opgesteld die regelmatig worden gecontroleerd. Door middel van voortdurende trainingen hebben wij in al onze organisaties een sterke cultuur van risicobewustzijn ontwikkeld, die ook door gespecialiseerde lokale teams wordt ondersteund.

Onze rapporten over milieu, maatschappij en bestuur (ESG) op groeps- en landenbasis, die kunnen worden gedownload, zijn slechts een van de manieren waarop wij onze betrokkenheid bij onze collega's, onze klanten, onze klanten en leveranciers, onze gemeenschappen en het milieu waarin wij werken in al onze markten versterken. Daarnaast hebben wij ons aangesloten bij het Global Compact van de VN, dat een kader biedt voor de ontwikkeling van een duurzamer en verantwoordelijker bedrijf.


Verantwoord ondernemen

Hieronder presenteren we de resultaten van de genomen initiatieven van het jaar 2022.